Aktuell info

Nyheter publiceras fortlöpande på den här sidan

Vitala Kosttillskott

VIKTIG INFORMATION

BETALNINGSALTERNATIV

Direktbetalning fungerar igen. Vi beklagar olägenheten då betalalternativet inte fungerade.     

Våra produkter kommer fortsättningsvis att använda en egen nätadress - www.vitalakosttillskott.se

Produkten Hormone Balance byter namn till Dim Komplex. Orsaken är att gällande lagstiftning inte tillåter ett namn som, i detta fall, anknyter till begreppet hormoner på ett eller annat sätt. Med andra ord Dim Komplex är det nya namnet på Hormone Balance fortsättningsvis. Av samma skäl byter Berry Well Immune Support namn till Berry Well vilket därmed också är i enlighet med gällande lagstiftning.

GI Repair Powder heter fortsättningsvis GI Powder av samma skäl som ovan. Repair är med andra ord något som inte får användas i namnet.

Våra två "Calciumprodukter" kommer att byta plats i den kronologiska ordningen och inom kort sorteras in under bokstaven "K" i stället. "Kalcium". Observera svensk stavning/benämning med andra ord för Kalcium.

Efterfrågan av Vital Nutrients produkter är stor.  Eftersom våra produkter genomgår en omfattande kontroll i samband med tillverkning och utförsel till Sverige från USA så innebär detta ibland förseningar i transporterna. FDA (Food and Drug Adminstration) utfärdar kontrolldokument i kvalitetshänseende tillsammans med Livsmedelsverket och vissa av produkterna måste dessutom passera, det inom EU komplicerade tullsystemet, TRACES. Vi arbetar aktivt med att förbättra leveranstiderna av produkterna.

Länk till kosttillskott; klicka här


Vital Medicin
Vill du nå Vital Medicin och Cecilia Fürsts konsultationstjänster gör du detta genom att använda www.vitalmedicin.se.