Aktuell info

Nyheter publiceras fortlöpande på den här sidan


Information kosttillskott 2021-11-02

Flertalet av Vital Nutrients produkter finns åter i lager.

Med vänlig hälsning
Doktor Cecilia Fürst


--------------------------------------------------------------

*FDA-inspekterade anläggningar förekommer ofta i texterna.
FDA är den amerikanska läkemedelsmyndigheten.
Food and Drug Administration.-------------------------------------------------------------

KÖPVILLKOR ETC


Företagsuppgifter


Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB
556969-2519
ale@sandby.nu

Doktor Cecilia Fürst AB
559002-1019

Adress - klinik:
Sankta Gertrudsgatan 1
271 33  YSTAD


Fel och problem kring kosttillskott och/eller leverans etc
info@srhb.se

Adress på ”nätet” – www.vitalakosttillskott.se


Priser

Samtliga priser är i svenska kronor och inklusive moms.
Kosttillskotten och/eller övriga tjänster betalas antingen med betalkort - Visa eller Mastercard - med faktura eller via direktbetalning.


Beställning

Välj och registrera antal.
När detta är klart - välj kassa.
I kassan kan du överblicka ditt köp och dess antal.
Här kan du ångra dig, förändra ditt antal eller kanske eventuellt helt avstå köp.
Fyll i dina personuppgifter inklusive mobilnummer och mailadress.
Du betalar i enlighet med angivet pris.

Var uppmärksam på att kosttillskott definieras som Livsmedel och därmed inte faller under sedvanlig ångerrätt enligt distanshandelslagen som de flesta övriga varor gör. (Se vidare nedan).


Kunduppgifter

Vänligen registrera dina personliga uppgifter i samband med ditt första köp. Namn, personnummer, adress samt mobilnummer och mailadress.


Leverans och transport

Alla leveranser sker med Schenker. Leverans sker inom intervallet 1-4 dagar baserat på beställningstidpunkt under dagen, geografisk leveransadress inom landet samt eventuellt infallande helgdagar. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi skickat varorna följer upp leveransen samt tillser att den avhämtas på avhämtningsstället inom 14 dagar.

Leverans sker endast inom Sverige såvida inte annat avtalats.
Schenker är certifierade enligt; ”Kvalitetsledningssystem ISO 9001” samt enligt ”Miljöledningssystem ISO 14001”. I Schenkers övergripande strategiska målsättning ingår bland annat nöjda kunder och hög kvalitet som övergripande ledord.
 

Frakter och kostnader

Fraktkostnad utgår med 60 kr inkl moms då ordern understiger 500 kr inkl moms. Fri frakt gäller för samtliga produkter från och med ett ordervärde på 500 kr eller därutöver inkl moms.
Du kan hämta dina varor hos Logistikcenter Fabriksgatan 7 i Simrishamn. Välj då detta alternativ i samband med ditt köp.


Outlösta försändelser       

Försändelsen skall hämtas ut inom 14 dagar.        
 
Då du som kund inte hämtat försändelsen vid anvisat utlämningsställe utgår en kostnad om 300 kronor inklusive moms för administration, returfrakt samt hantering. Denna kostnad kommer att faktureras dig i efterhand såvida inte en återbetalning kommer att äga rum för då sker en avräkning mot denna.


Ångerrätt

Då våra produkter finns på den svenska marknaden under speciella betingelser, där vi inte minst betonar de högkvalitativa produkternas egenskaper, så kan vi inte tillämpa möjlighet till den annars lagstadgade ångerrätten. Våra produkter genomgår extraordinära kontrollåtgärder i produktionsanläggningen i USA och kontrolleras därutöver av motsvarigheten till Läkemedelsverket, nämligen FDA, Food and Drug Administration också i USA.  Våra produkter följer ett flöde från tillverkning och omfattande kontroller till försäljning i Sverige.

Då produkterna hämtats ut i Sverige efter order och leverans så har vi ingen möjlighet längre att kontrollera produkternas unika- och höga kvalitet. Med andra ord vi kan inte återsälja produkter som varit utom vår kontroll i kanske 3-4 veckor och samtidigt garantera produktens ursprungskvalitet. Följaktligen tillämpas därför inte ångerrätten på de här kosttillskottsprodukterna. Kosttillskott definieras för övrigt i sammanhanget som livsmedel och följer därmed ett antal övriga bestämmelser generellt förknippade med livsmedelshantering.

Vi rekommenderar dig att ta referenser och/eller prova produkterna som alternativ till att köpa för många eller felaktiga produkter givet det behov och önskemål du har.
Vi garanterar produktens höga och unika kvalitet så länge vi har kontroll över hanteringsprocessen. Då vi tappar kontrollen över denna process upphör vår möjlighet att till fullo leverera produkten på nytt till annan köpare i ett ångerrättsperspektiv.

Fel och/eller defekta produkter hanteras självfallet i enlighet med gällande lagstiftning. Se nedan.
 

2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster
(Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Tillämpningsområde
1 §  Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i stället 3 kap.
Detta kapitel gäller inte för avtal som
   1. avser uthyrning för varaktigt boende,
   2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,
   3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
   4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat,
   5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,
   6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,
   7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning, eller
   8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tids delat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).Fel i produkt och/eller leverans

Vid eventuella fel vänligen skicka mail till info@srhb.se för rättelse. Beskriv felaktigheterna på ett objektivt sätt så korrigerar vi i enlighet med den order du betalt för. Eventuellt skall du återsända defekt produkt till adress enligt nedan efter kontakt med oss:

Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB,
c/o Logistikcenter
Fabriksgatan 7
272 36  SIMRISHAMN.


I samband med retur skall du som konsument bifoga korrekta fakturauppgifter avseende din retur, fullständigt namn samt angivande av bankens namn samt ditt clearing- och kontonummer till banken dit beloppet skall återbetalas.


Eventuell tvist

Distanshandelslagen reglerar vårt förhållande. Skulle eventuella problem leda till tvistigheter – vilka parterna inte kan enas om - kommer Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB självfallet att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer avseende rättelse i det enskilda fallet.


Data Privat Policy - Personuppgiftslagen (PUL 1998:204)

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Vitala Kosttillskott

Produkter integrerade med "vitalmedicin.se" kommer fortsättningsvis att använda en egen nätadress - www.vitalakosttillskott.se

Produkter vars begynnelsenamn är Kalcium finns fortsättningsvis placerade på bokstaven K i stället för som tidgare under bokstaven C (Calcium) engelsk stavning.

Produkten Hormone Balance byter namn till Dim Komplex. Orsaken är att gällande lagstiftning inte tillåter ett namn som, i detta fall, anknyter till begreppet hormoner på ett eller annat sätt. Med andra ord Dim Komplex är det nya namnet på Hormone Balance fortsättningsvis. Av samma skäl byter Berry Well Immune Support namn till Berry Well vilket därmed också är i enlighet med gällande lagstiftning.

GI Repair Powder heter fortsättningsvis GI Powder av samma skäl som ovan. Repair är med andra ord något som inte får användas i namnet.

Efterfrågan av Vital Nutrients produkter är stor.  Eftersom våra produkter genomgår en omfattande kontroll i samband med tillverkning och utförsel till Sverige från USA så innebär detta ibland förseningar i transporterna. FDA (Food and Drug Adminstration) utfärdar kontrolldokument i kvalitetshänseende tillsammans med Livsmedelsverket och vissa av produkterna måste dessutom passera, det inom EU komplicerade tullsystemet, TRACES. Vi arbetar aktivt med att förbättra leveranstiderna av produkterna.

Länk till kosttillskott; klicka här
 

Vital Medicin
Vill du nå Vital Medicin och Doktor Cecilia Fürsts konsultationstjänster gör du detta genom att använda www.vitalmedicin.se.