Aktuell info

Nyheter publiceras fortlöpande på den här sidan


Kosttillskott och slutförsäljning

Samtliga produkter finns nu åter i lager förutom Licorice Root Extract.
Med jämna mellanrum uppstår råvarubrist för vissa produkter då efterfrågan är väldigt hög.
Produkterna levereras så fort möjligheterna så tillåter.
Vi beklagar bristerna i leveranserna där tyvärr förseningar ofta uppstår bortom vår egen kontroll.


Mvh/
Doktor Cecilia Fürst 2019-10-18 - 16.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vitala Kosttillskott

Produkter integrerade med "vitalmedicin.se" kommer fortsättningsvis att använda en egen nätadress - www.vitalakosttillskott.se

Produkter vars begynnelsenamn är Kalcium finns fortsättningsvis placerade på bokstaven K i stället för som tidgare under bokstaven C (Calcium) engelsk stavning.

Produkten Hormone Balance byter namn till Dim Komplex. Orsaken är att gällande lagstiftning inte tillåter ett namn som, i detta fall, anknyter till begreppet hormoner på ett eller annat sätt. Med andra ord Dim Komplex är det nya namnet på Hormone Balance fortsättningsvis. Av samma skäl byter Berry Well Immune Support namn till Berry Well vilket därmed också är i enlighet med gällande lagstiftning.

GI Repair Powder heter fortsättningsvis GI Powder av samma skäl som ovan. Repair är med andra ord något som inte får användas i namnet.

Efterfrågan av Vital Nutrients produkter är stor.  Eftersom våra produkter genomgår en omfattande kontroll i samband med tillverkning och utförsel till Sverige från USA så innebär detta ibland förseningar i transporterna. FDA (Food and Drug Adminstration) utfärdar kontrolldokument i kvalitetshänseende tillsammans med Livsmedelsverket och vissa av produkterna måste dessutom passera, det inom EU komplicerade tullsystemet, TRACES. Vi arbetar aktivt med att förbättra leveranstiderna av produkterna.

Länk till kosttillskott; klicka här
 

Vital Medicin
Vill du nå Vital Medicin och Cecilia Fürsts konsultationstjänster gör du detta genom att använda www.vitalmedicin.se.