Glycine Powder # 250gr  

Glycine Powder # 250gr

430 kr

Produktinformation

Översikt
Glycine powder är en kraftfull antioxidant och hjälper till att bilda glutation, en av kroppens starkaste antioxidanter.

Rekommenderad dos
½-1 tesked 1-3 gånger dagligen, upplöst i vatten mellan måltider eller enligt rekommendation.      
Vid graviditet kontakta kvalificerad hälsorådgivare.
Skall inte tas tillsammans med klozapin, ett neuroleptikum med stämningsstabiliserande effekt.


Positiva effekter av Glycin i forskningsstudier
Motverkar inflammation

Ökar nivån av glutation (kroppens starkaste antioxidant)

Glycin aktiverar många receptorer i hjärnan, som främjar hjärnans utveckling, lärande och kognitiva förmågor

Minskar oxidativstress hos diabetiker

Positiva effekter vid Diabetes och Metabolt syndrom

Förbättrar sömnkvalitén

Har en skyddande effekt på mag-tarmytan

Glycin kan påverka signalsubstanser och underlätta vid depression.

 

Forskningsstudier referenser
Glycine treatment decreases proinflammatory cytokines and increases interferon-gamma in patients with type 2 diabetes. 

J Endocrinol Invest. 2008 Aug;31(8):694-9.

Glutathione synthesis is diminished in patients with uncontrolled diabetes and restored by dietary supplementation with cysteine and glycine.
Diabetes Care. 2011 Jan;34(1):162-7. doi: 10.2337/dc10-1006. Epub 2010 Oct 7.

Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes
Sleep and Biological rhythms Volume 5, Issue 2April 2007 Pages 126–131

The sleep-promoting and hypothermic effects of glycine are mediated by NMDA receptors in the suprachiasmatic nucleus.
Neuropsychopharmacology. 2015 May;40(6):1405-16. doi: 10.1038/npp.2014.326. Epub 2014 Dec 23.

L-Glycine: a novel antiinflammatory, immunomodulatory, and cytoprotective agent.
Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2003 Mar;6(2):229-40

Glycine treatment decreases proinflammatory cytokines and increases interferon-gamma in patients with type 2 diabetes.
J Endocrinol Invest. 2008 Aug;31(8):694-9.

The metabolic response to ingested glycine.
Am J Clin Nutr. 2002 Dec;76(6):1302-7

A new perspective on the importance of glycine conjugation in the metabolism of aromatic acids.
Drug Metab Rev. 2014 Aug;46(3):343-61. doi: 10.3109/03602532.2014.908903. Epub 2014 Apr 22.

Plasma concentrations of excitatory amino acids, serine, glycine, taurine and histidine in major depression.
Eur Neuropsychopharmacol. 1995;5 Suppl:71-5.

Kvalitet är Vital Nutrients främsta prioritet

Vital Nutrients grundades med intensionen att framställa högkvalitativa kosttillskott. För att uppnå detta mål producerar Vital Nutrients kosttillskott i egen produktionsanläggning där tillverkningsprocessen är grundligt kontrollerad. Vital Nutrients avancerade kvalitetssäkringsprogram överträffar både bransch- och regelstandard för att säkerställa optimal kvalitet och tillse att produkterna är fria från miljöföroreningar. Vital Nutrients är en *FDA-inspekterad anläggning. Vital Nutrients registreringsnummer hos *FDA är R11423196344.

*Food and Drug Administration, ett av de mest ansedda kontrollorganen i världen i dag avseende kvalitetskrav, motsvarigheten till Läke- och Livsmedelsverket i Sverige.
 

Vital Nutrients kvalitetssäkringsprogram innefattar bland annat:

Oberoende laboratorietester
Varje ingrediens och färdig produkt testas av oberoende laboratorier som till fullo följer vetenskaplig och etisk praxis för högpresterande laboratorier.

Policy för varje inleverans av råvaror (batchpolicy)
Medan kosttillskottsindustrin i allmänhet testar slumpmässigt med ett fåtal tester så tillämpar Vital Nutrients principen att testa varje leverans och ingrediens samt varje färdig produkt.

Omfattande specifikationer
Råvaruspecifikationerna bygger på grundliga undersökningar av alla ingredienser, dess biomarkörer och tillika eventuell sårbarhet mot föroreningar.

Detaljerna i Vital Nutrients kvalitetskontrollprogram är omfattande, men konceptet är enkelt, Vital Nutrients är villiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla konsekventa och kliniskt högkvalitativa kosttillskott till medvetna konsumenter på marknaden.

GLYCINE POWDER

Näringsdeklaration

Innehåll i 3 tsk (12 gram)

Mängd  

 

 

Glycin

12g*

 

Ingredienser

glycinpulver