Vanliga frågor

Köpvillkor

Företagsuppgifter
Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB
Doktor Cecilia Fürst AB
Hobjersvägen 13, 
271 78 LÖDERUP
Adress - medicinsk mottagning:
Svartgränd 1, 
271 43 YSTAD 
 
Organisationsnummer 556969-2519
 
Adress på internet - www.vitalmedicin.se

Priser
Samtliga priser är i svenska kronor och inklusive moms. 
Kosttillskotten och/eller övriga tjänster betalas antingen med betalkort - Visa eller Mastercard - med faktura eller via direktbetalning.

Beställning
Välj och registrera antal.
När detta är klart - välj kassa.
I kassan kan du överblicka ditt köp och dess antal.
Här kan du ångra dig, förändra ditt antal eller kanske eventuellt helt avstå köp.
Fyll i dina personuppgifter inklusive mobilnummer och mailadress.
Du betalar i enlighet med angivet pris.

Kontrollera noggrant ditt köp. Det är bättre att avstå produkten innan köpet än när köpet väl ägt rum. Pocessen att återsända såväl vara som betalning i motsatt riktning är inget att föredra då alternativet att avstå köp framstår som betydligt enklare. 
 
Kunduppgifter
Vänligen registrera dina personliga uppgifter i samband med ditt första köp. Namn, personnummer, adress samt mobilnummer och mailadress.
 
Leverans och transport
Alla leveranser sker med Schenker. Leverans sker inom intervallet 1-4 dagar baserat på beställningstidpunkt under dagen, geografisk leveransadress inom landet samt eventuellt infallande helgdagar. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi skickat varorna följer upp leveransen samt tillser att den avhämtas på avhämtningsstället inom 14 dagar. Leverans sker endast inom Sverige såvida inte annat avtalats. 
Schenker är certifierade enligt; ”Kvalitetsledningssystem ISO 9001” samt enligt ”Miljöledningssystem ISO 14001”. I Schenkers övergripande strategiska målsättning ingår bland annat nöjda kunder och hög kvalitet som övergripande ledord.
 
Frakter och kostnader - hämtning på lager
Fraktkostnad utgår med 60 kr inkl moms då ordern understiger 500 kr inkl moms. Fri frakt gäller för samtliga produkter från och med ett ordervärde på 500 kr eller därutöver inkl moms.
Du kan hämta dina varor hos SRHB Fabriksgatan 29 i Simrishamn. Välj då detta alternativ i samband med ditt köp.
 
Outlösta försändelser
Försändelsen skall hämtas ut inom 14 dagar.         
 
Då du som kund inte hämtat försändelsen vid anvisat utlämningsställe utgår en kostnad om 300 kronor inklusive moms för administration, returfrakt samt hantering. Denna kostnad kommer att faktureras dig som kund i efterhand. 
 
Ångerrätt
Du har som konsument rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna ett meddelande om detta inom 14 dagar, den så kallade ångerfristen, från den dag då du fått varan i besittning.
 
Då du som konsument vill utöva din ångerrätt, skall du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till, Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB, c/o SIMRISHAMNS REKLAMSERVICE AB Fabriksgatan 29, 272 36  SIMRISHAMN. Märk försändelsen; ”Ångerrätt kosttillskott”.
 
Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl eller där förseglingen har brutits av konsumenten. Konkret uttryckt finns det ingen ångerrätt avseende kosttillskott där försändelsen i någon mån är skadad eller har blivit öppnad och där konsumenten är ansvarig för detta.
 
Som konsument skall du vara medveten om att avtal träffas och/eller sker utanför ”vanliga” affärslokaler. Med detta menas att avtalet upprättas i detta fall via hemsidan du besöker på internet och att därmed inte någon affärslokal existerar eller återfinns i traditionell bemärkelse som en fysisk plats att besöka.

Har du använt din ångerrätt och returnerat  produkter enligt ovan vänligen skicka uppgifter om din banks namn, ditt clearingnummer och ditt kontonummer till vital@srhb.se för återbetalning.

Återbetalning sker senast 14 dagar efter meddelande om anmäld ångerrätt och mottagen försändelse, dock inte tidigare än den dag varan ankommer vårt företag samt därefter skälig tid för utförande av återbetalning. Återbetalning sker med 96 % av det totala ordervärdet. Resterande 4 % är kostnaden hos finansföretaget att hantera betalningstransaktionen. 
 
I samband med att ångerrätten utnyttjas skall du som konsument bifoga korrekta fakturauppgifter avseende din retur samt angivande av namn på bank, clearing- och kontonummer dit beloppet skall återbetalas. Dessa uppgifter skall skickas till info@srhb.se i samband med att din retur anländer till, SIMRISHAMNS REKLAMSERVICE AB Fabriksgatan 29, 272 36  SIMRISHAMN.
 
Fel i produkt och/eller leverans
Vid eventuella fel vänligen skicka mail till, info@srhb.se, för rättelse. Beskriv felaktigheterna på ett objektivt sätt så korrigerar vi i enlighet med den order du betalt för.
 
Eventuell tvist
Distanshandelslagen reglerar vårt förhållande. Skulle eventuella problem leda till tvistigheter – vilka parterna inte kan enas om - kommer Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB självfallet att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer avseende rättelse i det enskilda fallet.

Data Privat Policy
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.